tarihinde yayınlandı 8.001 Yorum

Elektrik Tesisat İşleri

Elektrik ihtiyacının olduğu yerlere çeşitli yöntemlerle elektrik enerjisinin ulaştırılması işlemine elektrik tesisatı denir. İhtiyaç olan elektriğe göre tesisatta kullanılan kabloların ve diğer elektrik elemanlarının da bu enerjiyi taşıyabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Elektrik tesisatı önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yanlış döşendiği taktirde aşırı yüklenme ile yangın çıkarabilmekte ve çok daha fazla çeşitli arızalar çıkarabilmektedir.

Elektrik tesisatı yapılırken uzman kişilerin yapması gerekmektedir. Tesisatta kullanılan elemanlarında TSE belgeli ve onaylı olmasına özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde tesisatta uygulanan bir takım yönetmeliklere de uygun olması gerekiyor.

Elektrik tesisatı uygulamada kolay olarak nitelendirilebilir fakat kabloların kalınlığı,yüksekliği ve nerelerden geçeceği gibi şeyler uzmanlık istemektedir. Elektrik tesisatının döşenmesini ise sırayla şöyle açıklayabiliriz.

 • Projeye göre gerekli kablo,buat,sigorta ve kasa temin edilir.
 • Tavandan geçecek boruları tavan betonu dökülmeden önce projeye göre yerlerine yerleştirilir.
 • Duvarlardan geçecek borular da aynı şekilde sıva aşamasında iken döşenir.
 • Tüm borular döşendikten sonra kasa,buat ve sigorta yerleri yönetmeliğe uygun olarak kırılır.
 • Tüm boruların,buatların ve sigortaların döşenmesi bittikten sonra kablo bağlantıları yapılır.

Elektrik tesisatını böyle özetlemek mümkün. Şimdi ise daha önemli olan noktalardan birisi elektrik tesisatı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardır. Onlara ise şöyle gözatabiliriz.

 • Tavan borusunun ağzı düzgün olarak kabloyu kesmeyecek şekilde kesilir.
 • Tavan boruları sert borular olmalı ve demir ile ezilmemesi için tahta ile desteklenmelidir.
 • Tavan borularının altına denk gelen lamba bağlantı deliklerine harç gitmemesi için tahta parçası kullanılmalıdır.
 • Borular 90 derece açı yapacak şekilde döşenmemelidir.Yapılacak ise şayet dirsek kullanılmalıdır.
 • Borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
 • Uzun olarak döşenecek borularda buat kullanılmalıdır.
 • Boru birleşmelerinde muf kullanılmalıdır.
 • Kasa yerleri kullanımı engelleyecek şekilde kapı arkalarında olmamalıdır.
 • Yan yana döşenecek kasaların birbirine uzaklıklarına dikkat edilmelidir.
 • Boru bağlantısı fazla olan yerlerde kare buat kullanılmalıdır.
 • Buatların duvara gömülmesi sırasında dışarıda çok pay kalmamalı aynı zamanda içeri de çok fazla girmemeli.
 • Kasa ve buatların çimento ile sabitlenmesi gerekmektedir.

Bu maddeleri sayfalarca uzatmak mümkündür ve başlıca dikkat etmeniz gerekenler ise bunlardır. Ayrıca bunların dışında boru hatlarının geçtiği yerlerin bir krokisini bulundurursanız ileride bir tadilat durumunda elektrik hattına rastlama ihtimalinizi ortadan kaldırırsınız.

Elektrik Tesisat İşleri” üzerine 8.001 yorum