tarihinde yayınlandı

Topraklama Tesisatı

Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci çok az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilecek ve cihaza dokunan kişilerin hayati tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır.

Topraklama kanuni bir zorunluluktur, hayati tehlikesi olduğu için bir lüks değil yükümlülüktür. Fakat gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde bu konuya çok az özen gösterilmekte, gerekli denetimler yapılmamaktadır.

Bir binaya genellikle 2 çeşit elektrik kablosu girer; nötr ve faz hattı. Bu iki kablo elektik akımının olması ve cihazların çalışabilmesi için gereklidir. Bunların güvenliğini sağlamak için ise bir üçüncü kablo olan topraklama kablosuna ihtiyaç duyulmakta.

Duvarlarımızdaki iki delikli prizlerimizin deliklerinden biri faz diğeri nötr kablo içindir. Yani eğer elimizde bir voltmetre varsa iki kısmın arasındaki gerilimi ölçtüğümüzde 220V değerini okuruz. Alışık olduğumuz bu 2 delikli priz çeşidinde gördüğünüz üzere topraklama için ayrı bir kısım bulunmamakta. Bunun birçok ülke gibi ülkemizde de topraklamaya olması gerektiğinden çok daha az önem verilmesi ve çok az yerde uygulanmasıdır.

Topraklı prizlerde bu iki deliğe ek olarak dış kısımlarda metal çıkıntılar bulunur  ve bu çıkıntılar bina civarında toprağa yerleştirilen bakır çubuk veya levha ile sonlanan topraklama kablosuna bağlanır. Topraklama için kullanılan bu metal çıkıntılar zamanla içe doğru çökme yapabilmekte; bu durumda da topraklama işlevini yerine getirememektedir. Bu soruna da UPS priz çözüm olabilir; bu priz çeşidinde faz ve nötr deliklerinin yukarısında topraklama için metal bir çubuk bulunur, böylece topraklama hattının sorunsuz olup olmadığından daha kolay emin olabilirsiniz. Fakat bu priz çeşidi çok sık bulunmamakta, bunun da altında yine topraklamaya yeterli önemin verilmemesi yatmakta.

TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ
Topraklama çeşitlerini amacına göre 3 farklı şekilde sınıflandırılabilir:

 1. Koruma topraklaması
 2. İşletme Topraklaması
 3. Fonksiyon Topraklaması

1. Koruma topraklaması
Olası bir tehlike anında insanları ve diğer canlıları dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan ek topraklama çeşididir. Elektronik aletlerin elektrik akımı geçen aktif kısımlarının yanında akım geçmeyen ama olası bir kaçak durumunda akımı dokunma yolu ile insana iletme tehlikesi olan dış metal kısımlarının da topraklanmasıdır. Metal çitler, tanklar, yürüyen merdivenler… insanların temas etmesi beklenen bütün metal yüzeyler koruma topraklamasına dahildir.
Neden Topraklama
Bu yöntem alçak gerilim tesisleri için kullanılabilecek temas gerilimine karşı koruma yöntemlerinden biri; yüksek gerilim tesisleri içinse kullanılabilecek tek yöntemdir.

2. İşletme Topraklaması
İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen değerlerde olması için yapılan topraklama çeşididir; alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir. Bu şebekelerde direnç üzerinden veya direkt topraklama yapılabilir.

3. Fonksiyon Topraklaması
Belirgin bir amaca yönelik yapılan topraklama çeşididir; yıldırıma klarşı koruma, raylı sistem topraklaması gibi.

tarihinde yayınlandı 8.007 Yorum

Elektrik Tesisat İşleri

Elektrik ihtiyacının olduğu yerlere çeşitli yöntemlerle elektrik enerjisinin ulaştırılması işlemine elektrik tesisatı denir. İhtiyaç olan elektriğe göre tesisatta kullanılan kabloların ve diğer elektrik elemanlarının da bu enerjiyi taşıyabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Elektrik tesisatı önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yanlış döşendiği taktirde aşırı yüklenme ile yangın çıkarabilmekte ve çok daha fazla çeşitli arızalar çıkarabilmektedir.

Elektrik tesisatı yapılırken uzman kişilerin yapması gerekmektedir. Tesisatta kullanılan elemanlarında TSE belgeli ve onaylı olmasına özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde tesisatta uygulanan bir takım yönetmeliklere de uygun olması gerekiyor.

Elektrik tesisatı uygulamada kolay olarak nitelendirilebilir fakat kabloların kalınlığı,yüksekliği ve nerelerden geçeceği gibi şeyler uzmanlık istemektedir. Elektrik tesisatının döşenmesini ise sırayla şöyle açıklayabiliriz.

 • Projeye göre gerekli kablo,buat,sigorta ve kasa temin edilir.
 • Tavandan geçecek boruları tavan betonu dökülmeden önce projeye göre yerlerine yerleştirilir.
 • Duvarlardan geçecek borular da aynı şekilde sıva aşamasında iken döşenir.
 • Tüm borular döşendikten sonra kasa,buat ve sigorta yerleri yönetmeliğe uygun olarak kırılır.
 • Tüm boruların,buatların ve sigortaların döşenmesi bittikten sonra kablo bağlantıları yapılır.

Elektrik tesisatını böyle özetlemek mümkün. Şimdi ise daha önemli olan noktalardan birisi elektrik tesisatı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardır. Onlara ise şöyle gözatabiliriz.

 • Tavan borusunun ağzı düzgün olarak kabloyu kesmeyecek şekilde kesilir.
 • Tavan boruları sert borular olmalı ve demir ile ezilmemesi için tahta ile desteklenmelidir.
 • Tavan borularının altına denk gelen lamba bağlantı deliklerine harç gitmemesi için tahta parçası kullanılmalıdır.
 • Borular 90 derece açı yapacak şekilde döşenmemelidir.Yapılacak ise şayet dirsek kullanılmalıdır.
 • Borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
 • Uzun olarak döşenecek borularda buat kullanılmalıdır.
 • Boru birleşmelerinde muf kullanılmalıdır.
 • Kasa yerleri kullanımı engelleyecek şekilde kapı arkalarında olmamalıdır.
 • Yan yana döşenecek kasaların birbirine uzaklıklarına dikkat edilmelidir.
 • Boru bağlantısı fazla olan yerlerde kare buat kullanılmalıdır.
 • Buatların duvara gömülmesi sırasında dışarıda çok pay kalmamalı aynı zamanda içeri de çok fazla girmemeli.
 • Kasa ve buatların çimento ile sabitlenmesi gerekmektedir.

Bu maddeleri sayfalarca uzatmak mümkündür ve başlıca dikkat etmeniz gerekenler ise bunlardır. Ayrıca bunların dışında boru hatlarının geçtiği yerlerin bir krokisini bulundurursanız ileride bir tadilat durumunda elektrik hattına rastlama ihtimalinizi ortadan kaldırırsınız.

tarihinde yayınlandı 15.631 Yorum

Elektrik Arızaları

Elektrik Tesislerinde Arızalar

Elektriksel arızalar, elektrik tesislerinde önemli can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu kayıpları önlemek için gerekli önlemleri almak ve bazı temel bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Bu yazımızda, elektrik arızaları ile ilgili tanım ve terimleri inceleyerek sizlere sunuyoruz.  Şebekelerde arızalar sonucu ortaya çıkan anormal elektriksel büyüklükler iki ana başlık altında incelenir.

Aşırı Akımlar Anma akımının %20’sinden fazla olan akımlardır. Daha ziyade kısa devreler nedeniyle meydana gelir. Kısa devrenin birçok sebebi vardır.

 • Elektriksel: Gerilimin izolasyonu bozması.
 • Mekanik: Ağaçların hava hattına dokunması, kabloya kazma vurulması, izolatör kırılması ve hat kopması, direk devrilmesi, hava hatlarına uçak düşmesi, topun oynarken hatta çarpması.
 • Atmosferik: Yıldırım endüklenmesi ile doğan 100 kV civarında gerilim, fırtına ile iletkenlerin birbirine yaklaşması, sis, buz vb. nedeniyle izolatör kirlenmesi.
 • Yanlış Manevra: Yükte ayırıcı (seksiyoner) açılması sebebiyle olur. Kısa devre akımları, faz-faz ve faz-toprak kısa devre akımlarıdır. Genellikle %80 faz-toprak kısa devre arızası vardır.

Kısa devre akımlarının sebep olduğu istenmeyen durumlar vardır. Bunlar genel olarak:

 • Aşırı kuvvet
 • Gerilim düşümü
 • Fazlarda gerilim ve akım dengesizliği
 • Aşırı ısınma(kablolarda yanma)
 • İzolatörlerde ark olayı
 • Kesici arızaları
 • Baralar ve bağlantılarda elektrodinamik kuvvetler
 • Şebekede tahribat
 • Transformatör reaktans bobinlerinde hasar
 • İletken kopması halinde, dönen makinalarda tehlike, şebekede gerilim düşümü ve stabilite bozukluğu

Aşırı GerilimlerElektrik şebekelerindeki cihazlar için tehlikeli olan ani gerilim yükselmelerine aşırı gerilimdenir. Şebekelerdeki cihazların ve tesislerin deneme gerilimlerine yaklaşan veya onlardan daha büyük olan gerilimler aşırı gerilimlerdir. Yüksek gerilim tesislerindeki aşırı gerilimleroluş sebeplerine göre ikiye ayrılır.

 • İç Aşırı Gerilimler: Boşta çalışan iletim hattı ve transformatör gibi işletme araçlarının devreye alınıp çıkarılmasıyla veya faz-toprak kısa devresi, hat kopması ya da dağıtım hatlarında sigorta atması gibi arızalarda oluşan aşırı gerilim şeklidir. Manevra gerilimiolarak da bilinir. Gerilim artışı, normal işletme geriliminin 3 katına kadar ulaşabilir. İşletme frekansının üstünde ve milisaniye sürelidir.

Bir tesisin çalışma şartlarının ani olarak değişmesi, mesela devrenin açılması, kapanması veya yükün ani olarak değişmesi, endüktansı veya kapasitesi büyük devrelerin açılması, kısa devre akımlarının önlenmesi, faz ile toprak arası arıza akımını atlaması ve benzer devre değişimleri iç gerilim yükselmelerine sebep olur. İç gerilimin tepe değerinin çalışma geriliminin tepe değerine oranına iç aşırı gerilim oranı denir.Aşırı gerilim oranı yüksek olan iç gerilim yükselmeleri, hava hattı izolatörleri, transformatörmerkezi kesiciler, baralar ve cihazların yalıtkanlığı için tehlikeli olabilir. Tam yükte çalışan bir generatöre bağlı transformatörün YG tarafındaki kesicinin açılması, tehlikeli aşırı gerilimlere sebep olabilir. Bu durumda, aşırı derecede uyarılmış generatör, boşta çalışmaya devam eder. Endüktansı veya kapasitesi büyük bir gerilim kesicisi açınca kesicinin kontakları arasında aşırı bir gerilim olabilir. Boşta çalışan bir transformatörün besleme akımının kesilmesi, aşırı gerilime sebep olur (bu durum yüksek endüktanslı bir devreyi temsil eder). Aynı şekilde yüksüz bir YG hattının açılması, aşırı gerilimlere sebep olur. Bu durumda iç aşırı gerilim oranı 3.5 ila 4 ve bazen 4 ila 4.5 arasında olabilir.Normal olarak nötr noktası topraklanmış bir üç fazlı sistemde faz-toprak arızası olunca, aşırı gerilim meydana gelir. Arıza sonucu arızasız faz hatları ile toprak arasındaki gerilim, normal değerinin 3 katına yükselir. Bu gerilim devre yalıtkanları için bir tehlike teşkil etmez. Yalnız diğer fazlardan birinde da aynı arıza olursa fazlar arası kısa devre meydana gelir.

 • Dış Aşırı Gerilimler: Yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan gerilimlere dış aşırı gerilimler denir. Yüksek gerilim hatlarında dış aşırı gerilimler iki nedenden kaynaklanır. Bunlardan birincisi yıldırımın faz hattına veya toprak hattına düşmesiyle meydana gelir. İkinci neden ise yıldırım bulutundaki elektrik yükünün etkisiyle hatta elektrik yükü dalgası oluşarak yüksek gerilim meydana gelir. Cihazların yalıtımları, iç aşırı gerilimlere dayanabilecek düzeyde imal edilmektedir. Ancak dış aşırı gerilime karşı uygun topraklama sistemleri ile koruma aygıtları olarak eklatörler ve parafudurlar kullanılır.

Topraklama iletkenlerinin kesiti, kısa devre yük akımları ve aşırı atmosferik gerilimlerin meydana getirdiği çok yüksek değerdeki akımları, kısa sürede ve ekonomik olarak en kısa yoldan toprağa ulaştırmak için iletkenlerin 3000ºC’da kadar sıcaklığının artacağı varsayımına göre belirlenmelidir. Bu bakımdan bu gibi iletkenler için yalıtkan kaplı iletkenler değil çıplak iletkenler kullanılmalıdır.

tarihinde yayınlandı 18.059 Yorum

Kartlı Geçiş Sistemleri

 • Kamu ve özel sektörde giriş çıkışların denetlenmesi, yetkili olmayan kişilerin engellenmesi, yüksek güvenliğin sağlanması ve bu bilgilerin elektronik ortamda raporlanabilmesi amacı ile kullanılır.
 • Kartlı Geçiş Sistemi ; Kart okuyucular kart seçimine göre değişiklik gösterirler. Manyetik, Barkot, Proximity, Mifare ve Iclass okuyucular ve kartlar mevcuttur.
 • Parmak İzi Tanıma SistemiParmak izi aracılığıyla geçiş kontrolü sağlar.
 • Retina ve İris TanımaGöz aracılığıyla geçiş kontrolü yapar.
 • Ses Tanıma ; Ses üzerinden geçiş kontrol sağlar.
 • Yüz Tanıma ; Yüzaracılığıyla geçiş kontrol sağlar.
 • Personel Devam Kontrol Sistemi (PKDS) ; Bu yazılım ile geçiş sistemleri üzerinden personelin vardiya bilgisini baz alarak personel puantajını hesaplar. Hesaplanan personel puantaj verisini Eta, Logo, Link gibi muhasebe programlarına aktarabilir.
 • Güvenlik ve puantajlama alanında önemli bir uygulama haline gelen kartlı geçiş sistemleri iş verimliliği ve düzenin oluşturulmasına ilişkin hizmet özellikleriyle de öne çıkmaktadır.
 • Entegre elektronik güvenlik sistemlerinin, vazgeçilmez bir parçası olan Kartlı Geçiş Sistemleri, kamusal binalarda, çeşitli işletme, hastane, okul, yurt, laboratuar, fabrika ve özel alanlarda, residence, alışveriş merkezleri vb., insanların yoğun olduğu alanlarda giriş-çıkışların denetlenmesi, yetkili olmayan kişilerin engellenmesi, yüksek güvenliğin sağlanması ve bu bilgilerin elektronik ortamda raporlanabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Bu sistemler, binanın güvenilirliğini arttırırken, çalışma saatlerinin değerlendirilmesiyle çalışma disiplininin oluşması açısından da somut veriler sunmaktadır.
 • Bilgisayar tabanlı veya bilgisayara bağlı olmaksızın, güvenlik düzeyine ve önemine bağlı olarak kartlı ve biyometrik sistemlerle uygulanan kartlı geçiş sistemleri aynı zamanda izleme sistemleriyle de entegre olabilme özelliklerine sahiptir.
 • Kartlı geçiş sistemlerinde, güvenlik amaçlı kullanımda daha çok Proximity olmak üzere, manyetik, barkodlu ve üzerine kredi yüklenebilen akıllı okuyucular, hiç karta gerek duymadan şifre yöntemi ile çalışan cihazlar, biyometrik okuyucular kullanılır. Bir merkezden yazılım vasıtası ile kontrol edilebildikleri gibi bağımsız çalışabilen modelleri de vardır.

tarihinde yayınlandı 19.861 Yorum

Yangın Alarm Sistemleri

Her türlü bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları başlangıç aşamasında tespit edip alarm üreten konvansiyonel veya adresli (IP tabanlı) sistemlerdir.Adresli SistemlerAdres bazında algılama yapar. Dedektör ve butonlar tek bir çevrim üzerinde toplanır. Her çevrime 250-300 arası eleman bağlanır.Konvansiyonel SistemlerZon bazında algılama yapar. Dedektörler ve butonlar tek bir hat üzerine bağlanır. Uygulamada bir zona 25-30 adet eleman bağlanabilir.Giriş/Çıkış ModülleriAdresli sistemlere konvansiyonel elemanların bağlanmasını sağlar.Buton ve SirenlerYangın ihbar için buton ve alarm durumunda sesle uyarı için sirenler kullanılır. Sirenlerin flaşörlü modelleri mevcuttur.Isı, Duman, Işın ve Alev dedektörleriDedektörler türlerine göre algılama yapar. Isı ve dumanı bir arada algılayan kombine dedektörler de vardır.

tarihinde yayınlandı 19.887 Yorum

CCTV ve Güvenlik Kamera Sistemleri


CCTV, “Kapalı Devre Televizyon” anlamına gelen bir kamera görüntüleme sistemidir. CCTV kamera sistemi sayesinde trafik kontrolü, farklı bölgelerdeki işletmelerin kontrolü, müşteri trafiğini denetleme gibi işlevlerde kullanılabilmektedir. Güvenlik kamerası sistemi, günümüzde genellikle güvenliğin sağlanması ve tedbir amaçlı kullanılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak CCTV güvenlik sistemleri de çeşitlenmeye başlamıştır. Genel olarak bağlantı düzeyinde oluşan bu çeşitlenme, kablolar aracılığıyla yapılıyorsa Analog CCTV, network üzerinden IP ile yapılıyorsa IP CCTV, hem kablo hem de IP üzerinden yapılıyorsa Hybrid CCTV olarak adlandırılmaktadır.

Analog CCTV: Bu sistem sabit, ya da hareketli kameralar, sistem kontrol ünitesi, switch, kayıt cihazı (DVR), izleme yazılımı ve monitörden oluşabilmektedir. Sabit ya da hareketli kameralar ile çekilen görüntü UTP kablolar üzerinden kayıt cihazına (DVR) iletilir. Kayıt cihazı bu görüntüleri dijitale çevirip yüksek kalitede saklar. Günümüzde gelişmiş kayıt cihazları, dijitale dönüştürdükleri görüntüleri IP üzerinden ağa sunarak uzaktan izlemeye imkan tanıyabilmektedir.

IP CCTV: Bu sistem, IP kameralar, IP Encoder ile Decoder, izleme ve kayıt yazılımı ile Ağ Video Kaydedicisinden (NVR) oluşmaktadır. IP kameralardan gelen görüntü, ağ kayıt cihazına (NVR) iletilir. NVR, gelen dijital görüntüyü saklar. IP CCTV sisteminde,  görüntü uzak bir lokasyondan izlenebileceği gibi sistemden bağımsız uzak bir yerde de kayıt altına alınabilmektedir.

Hyribd CCTV: Bu sistem, Analog CCTV ve IP CCTV sistemi teknolojilerinin birleşmesi olarak kabul edilebilmektedir. Hyribd CCTV sistemi, genel olarak analog kameralar, IP kameralar, izleme yazılımı ve gelen görüntüyü kayıt altına alan Hyribd DVR cihazından oluşmaktadır. Günümüzde Hybrid kayıt cihazları görüntüyü VGA/HD 720p/HD 1080p çözünürlükte kayıt altına alabilmektedir.

tarihinde yayınlandı 18.055 Yorum

Vizyonumuz

Sektörde öncü firmalar arasında olarak avrupa standartlarını her müşteriye kalite, güven ve memnuniyeti öncelik edinerek hizmetlerimizi sağlamaktır.

tarihinde yayınlandı 19.121 Yorum

Hakkımızda

 •      Hızla gelişen, endüstrileşen ve teknolojiye daha fazla adapte olan Türk ekonomisi bütün sektörlerde her geçen gün elektrik ve elektronik sistemlere daha fazla entegre oluyor, dünyayla rekabet etmek için teknolojileri daha yoğun kullanıyor.
 •      Elibol Elektrik, Türk ekonomisinin dünyayla rekabetinde ihtiyacı olan modern ve teknolojik çözümlerinde yeni bir firma olarak doğdu ve hizmet alanını kalite, güven odaklı genişletmektedir.
 •      Elibol Elektrik bünyesinde 20 yılı aşkın sektörel tecrübeye sahip donanımlı insan kaynağı ile sektörde bir çok yeniliğin öncüsü olma amacıyla kuruldu. Sahip olduğu bu nitelikli ve tecrübeli insan kaynağıyla güler yüzlü, müşteri odaklı ve güzenilir olmayı hedeflemektedir.

tarihinde yayınlandı 17.072 Yorum

Blog Gönderisi Başlığı

Bir blog gönderisinde neler yer alır? Faydalı ve sektöre özgür içerikler yer alır ve bu içerikler, 1) okuyuculara işe yarar bilgiler sunar ve 2) sektörünüzde uzman olduğunuzu gösterir.

Şirketinizin blog yazılarını kullanarak sektörle ilgili güncel konulara dair fikirlerinizi paylaşın, şirketinizi kişiselleştirin, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin insanlara nasıl yardımcı olacağını gösterin.

tarihinde yayınlandı 15.881 Yorum

Hakkımızda

Hızla gelişen, endüstrileşen ve teknolojiye daha fazla adapte olan Türk ekonomisi bütün sektörlerde her geçen gün elektrik ve elektronik sistemlere daha fazla entegre oluyor, dünyayla rekabet etmek için teknolojileri daha yoğun kullanıyor.

 

Elibol Elektrik, Türk ekonomisinin dünyayla rekabetinde ihtiyacı olan modern ve teknolojik çözümlerinde yeni bir firma olarak doğdu ve hizmet alanını kalite, güven odaklı genişletmektedir.

 

Elibol Elektrik bünyesinde 20 yılı aşkın sektörel tecrübeye sahip donanımlı insan kaynağı ile sektörde bir çok yeniliğin öncüsü olma amacıyla kuruldu. Sahip olduğu bu nitelikli ve tecrübeli insan kaynağıyla güler yüzlü, müşteri odaklı ve güzenilir olmayı hedeflemektedir.